turzovka taxisluzba

Systém monitorovania mostov, stavieb a konštrukcií STATOTEST

Statotest predstavuje moderný, jedinečný a komplexný monitorovací systém, ktorý nepretržite a dlhodobo meria a zaznamenáva vybrané fyzikálne veličiny indikujúce aktuálny stav stavebných konštrukcií. Pre našich zákazníkov ponúkame komplexné služby spojené s návrhom/odporúčaním monitoringu, jeho sprevádzkovaním, osadením snímačov, tvorbou reportov a analýzou dát. Dokážeme zabezpečiť merania veľkých stavieb, mostov, oporných múrov, geologických útvarov, stožiarov a rôznych zariadení pre priemysel a energetiku. Zároveň vykonávame prehliadky mostov a diagnostiky mostov a stavieb.

MONITOROVACÍ SYSTÉM STATOTEST

Hlavné výhody:

 • nepretržitý monitoring
 • online portál s grafickým spracovaním dát
 • nízke prevádzkové náklady
 • jednoduchá inštalácia
 • malé rozmery základného modulu
 • riešenie podľa konkrétnych potrieb každého zákazníka
 • komunikácia prostredníctvom LoRaWAN alebo NB IoT

Sledujeme a zaznamenávame:

 • náklony
 • posuny
 • zrýchlenia
 • teplotu
 • vlhkosť
 • pomerné pretvorenia
 • výšku hladiny vo vrtoch a nádržiach

Zároveň ponúkame možnosť doplniť merania na mostoch o systém základného rozpoznávania vozidiel

Ponúkame možnosť využiť nepretržitý a spoľahlivý monitoring konštrukcií systémom Statotest. Ak máte oňho záujem, ozvite sa a my vám poskytneme viac informácií.