Skalné steny a bralá lemujú nejednu komunikáciu a často môžu ohrozovať viaceré ľudské aktivity alebo stavby. Oporné múry zas musia spoľahlivo zachytávať veľké zemné tlaky. Prostredníctvom veľmi presných inklinometrov dokážeme monitorovať náklony:

  • skalných stien a geologických útvarov
  • zárubných a oporných múrov
  • podzemných stien
  • paženia stavebných jám

Monitorovací systém je navyše schopný pri prekročení vopred nastavených limitov automaticky upozorniť zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

Ponúkame možnosť využiť nepretržitý a spoľahlivý monitoring konštrukcií systémom Statotest. Ak máte oňho záujem, ozvite sa a my vám poskytneme viac informácií.

Prečo spolupracovať?

Kontinuálny monitoring je z hľadiska bezpečnosti stavieb mimoriadne dôležitý. Použitím systému Statotest získate možnosť, ako mať pohodlne a nepretržite dokonalý prehľad o skutočnom pôsobení mostov, budov, betónových, oceľových, murovaných a drevených konštrukcií, oporných múrov a iných stavieb či technických zariadení. Diagnostika stavebných konštrukcií, mostov a lávok pre peších zase spoľahlivo určí ich stavebno-technický stav a materiálové vyhotovenie. V prípade záujmu o monitoring alebo diagnostický prieskum nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Napíšte nám

Prosím, napíšte vaše meno.

Prosím, napíšte vaše tel. číslo.

Invalid email address.

Invalid Input