Diagnostiky mostov pomáhajú zistiť ich stavebno-technický stav, zdokumentovať ich skutočné vyhotovenie a preukázať vlastnosti použitých materiálov. V oblasti tejto problematiky zabezpečujeme:

 • komplexné diagnostické prieskumy betónových, oceľových a drevených mostov a lávok pre peších
 • hlavné mostné prehliadky (kontrola mostov)
 • statické prepočty mostov
 • zdokumentovanie súčasného stavu mostov a vyhotovenie ich výkresovej dokumentácie
 • vypracovanie mostných zošitov
 • poradenstvo v oblasti správy a údržby mostov

V rámci diagnostických činností realizujeme:

 • deštruktívne a nedeštruktívne skúšky betónu
 • skúšky karbonatizácie betónu
 • odtrhové skúšky betónu
 • skenovanie výstuží a určenie ich priemeru a korozívneho oslabenia
 • nedeštruktívne skúšky kvality ocele
 • ďalšie činnosti podľa potreby daného objektu

Okrem mostov a lávok vykonávame diagnostiky priemyselných objektov, halových konštrukcií, poľnohospodárskych budov a historických stavieb.

Ponúkame možnosť využiť nepretržitý a spoľahlivý monitoring konštrukcií systémom Statotest. Ak máte oňho záujem, ozvite sa a my vám poskytneme viac informácií.

Prečo spolupracovať?

Kontinuálny monitoring je z hľadiska bezpečnosti stavieb mimoriadne dôležitý. Použitím systému Statotest získate možnosť, ako mať pohodlne a nepretržite dokonalý prehľad o skutočnom pôsobení mostov, budov, betónových, oceľových, murovaných a drevených konštrukcií, oporných múrov a iných stavieb či technických zariadení. Diagnostika stavebných konštrukcií, mostov a lávok pre peších zase spoľahlivo určí ich stavebno-technický stav a materiálové vyhotovenie. V prípade záujmu o monitoring alebo diagnostický prieskum nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Napíšte nám

Prosím, napíšte vaše meno.

Prosím, napíšte vaše tel. číslo.

Invalid email address.

Invalid Input