Trhliny v stavebných prvkoch nepredstavujú iba vizuálne rušivý jav, ale môžu indikovať vážnejšie zmeny, ktoré prebiehajú v konštrukcii. Zabezpečujeme dlhodobé merania šírky trhlín a dilatačných škár veľmi presnými snímačmi. Merania trhlín v betóne alebo murive vykonávame na:

  • bežných stavbách
  • mostoch
  • priemyselných objektoch
  • nádržiach
  • historických budovách
  • kostoloch

Okrem šírky trhlín monitorujeme aj okolitú teplotu a vlhkosť prostredia. Všetky dáta sú zasielané do cloudu, kde sú našim zákazníkom kedykoľvek prístupné.

Ponúkame možnosť využiť nepretržitý a spoľahlivý monitoring konštrukcií systémom Statotest. Ak máte oňho záujem, ozvite sa a my vám poskytneme viac informácií.

Prečo spolupracovať?

Kontinuálny monitoring je z hľadiska bezpečnosti stavieb mimoriadne dôležitý. Použitím systému Statotest získate možnosť, ako mať pohodlne a nepretržite dokonalý prehľad o skutočnom pôsobení mostov, budov, betónových, oceľových, murovaných a drevených konštrukcií, oporných múrov a iných stavieb či technických zariadení. Diagnostika stavebných konštrukcií, mostov a lávok pre peších zase spoľahlivo určí ich stavebno-technický stav a materiálové vyhotovenie. V prípade záujmu o monitoring alebo diagnostický prieskum nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Napíšte nám

Prosím, napíšte vaše meno.

Prosím, napíšte vaše tel. číslo.

Invalid email address.

Invalid Input