statotest chester3

Snažíme sa naše služby neustále zdokonaľovať. Všetky naše bezdrôtové senzorické jednotky preto teraz pracujú na platforme Chester 3.

Aké to má výhody pre našich klientov? Tak, ako sa snažíme predchádzať tomu, aby už žiadny most nespadol, snažíme sa predísť aj problémom s dodávkami a doručovaním. Nová platforma preto:

  • nepoužíva čínske súčiastky,
  • má väčší výkon a väčšie možnosti ukladania dát a ich spracovania,
  • je schopná pripojiť viac zariadení.

Nemalou výhodou je taktiež schopnosť súčasne využívať LoRaWan a NBIoT komunikácie, čo nám pomáha v kritických aplikáciách. Výpadok jednej siete tak už nespôsobí odstavenie celého systému. Ako pri väčšine moderných zariadení, aj pri našom monitorovacom systéme, je dôležitá výdrž batérie. Bezdrôtové senzorické jednotky na platforme Chester 3 disponujú výrazne lepším napájaním. Je možné používať aj vysokokapacitné batérie a až o 30 % predĺžiť ich výdrž. Navyše môžete pripojiť externé napájanie či batériový blok a dostať sa tak so životnosťou napájania až na 10 rokov. Pripojiť sa k zariadeniu je teraz možné aj lokálne pomocou technológie Bluetooth. V súčasnosti sa zameriavame na možnosť parametrizácie zariadenia a aktualizácie firmware po sieti. Ak vás náš systém zaujíma, neváhajte nás kontaktovať!