cesky rozhlas

Projekt Statotest zaujal aj Český rozhlas a tak si môžete vypočuť, čo všetko náš systém dokáže a kde všade sa používajú naše senzorické jednotky.

Viac na: statotest.cz