statotest inklinometer

Statotest s podporou Ústavu štruktúry a mechaniky hornín Akadémie vied Českej republiky vylepšil presnosť merania inklinometra a nastavili sa postupy pre kalibráciu zariadení a kompenzáciu chýb.