cestny most vlakova trat monitoringNeďaleko Českej Lípy (Brniště) sa v blízkosti cestného mosta objavili trhliny vo vozovke a v mostnej opore. V priebehu roka došlo aj k jej výraznejšiemu nakloneniu. Správca komunikácie nechal most preventívne uzavrieť pre cestnú dopravu. Pod mostom sa však nachádza železničná trať. Vlaky tu môžu premávať len pri zníženej rýchlosti a za predpokladu zvýšených bezpečnostných opatrení.  Na rok 2021 je už naplánovaná rekonštrukcia mosta.

Návrh riešenia

V spolupráci s riešiteľom úlohy boli na moste vytipované miesta, kde sa osadili tri senzorické jednotky Statotest so zabudovanými veľmi presnými inklinometrami pre meranie náklonov.

Výhody riešenia

Monitoring prebieha nepretržite 24/7. Dáta sú odosielané do cloudu každých 15 min. V prípade náhlej zmeny sú dáta odoslané okamžite na email alebo pomocou SMS na telefón kompetentnej osoby. Táto osoba má prístup do cloudovej platformy, kde môže sledovať a vyhodnocovať zmenu náklonov v čase.