monitoring ocelovy potrubny mostZ dôvodu zvýšenia bezpečnosti bol na potrubnom moste vo vlastníctve súkromnej spoločnosti ponad železničnú trať a vodný tok navrhnutý preventívny monitoring oceľovej nosnej konštrukcie mosta a stredového pylónu so zameraním na sledovanie jeho prípadných náklonov v závislosti na okolitých podmienkach.

Návrh riešenia

Na stredovom oceľovom pylóne, ktorý pôsobí ako kyvná stojka, bola osadená senzorická jednotka Statotest so snímačom merania teploty a veľmi presným inklinometrom. Ďalšie dve senzorické jednotky boli osadené na hlavnú nosnú oceľovú konštrukciu mosta.

Výhody riešenia

Inštalácia snímačov prostredníctvom magnetov je rýchla a jednoduchá. Nepretržitý monitoring 24/7 zbiera údaje o teplote a náklonoch pylónu a oceľovej konštrukcie, ktoré sú zasielané do cloudovej platformy. Tu je možné sledovať online vývoj dát v čase, prehodnocovať nastavenia a vyhodnocovať celkové správanie sa nosnej konštrukcie mosta.