pripadova studia cintorinsky mur statotestMurovaný cintorínsky múr z prírodného kameňa v meste Semily vykazuje známky náklonu. Tieto možné náklony znepokojujú obyvateľov záhradkárskej kolónie, ktorá s múrom priamo susedí. Monitoring je plánovaný na dobu 1 roka.

Návrh riešenia

Na realizáciu bola použitá senzorická jednotka Statotest s inklinometrom na veľmi presné meranie náklonov. Systém disponuje automatickým upozornením pri prekročení vopred stanovenej limitnej hodnoty náklonu. Súčasťou senzorickej jednotky Statotest je aj teplotný snímač a dáta sú odosielané cez LPWAN.

Výhody riešenia

Monitoring prebieha nepretržite, teda 24 h denne 7 dní v týždni. Dáta sú odosielané do cloudu každých 15 min. V prípade náhlej zmeny sú dáta odoslané okamžite na email alebo pomocou SMS na telefón kompetentnej osoby. Táto osoba má prístup do cloudovej platformy, kde môže sledovať vývoj náklonov a teploty v čase.