vilemov most monitoring konstrukciaV obci Vilémov bola pôvodná priehradová nosná konštrukcia železničného oceľového mosta vymenená za novú. Taktiež došlo ku kompletnej rekonštrukcii spodnej stavby mosta. Na mostnom objekte v súčasnosti prebieha 5-ročný kontinuálny monitoring.

Návrh riešenia

Dilatačné škáry a posuny ložísk sa sledujú prostredníctvom presných dilatometrov. Na niekoľkých miestach sú na koľajniciach osadené odporové tenzometre. Celkovo je na moste inštalovaných 6 senzorických jednotiek Statotest, 12 tenzometrov a 12 dilatometrov, ako aj snímače teploty.

Výhody riešenia

  • rýchla a jednoduchá inštalácia senzorických jednotiek
  • nízke náklady na obstaranie a prevádzku systému
  • minimálna kabeláž
  • dáta v grafoch prístupné online