monitoring sumostie sudovo

Neďaleko Benešova bol v rokoch 2020–21 postavený nový dvojkoľajný spriahnutý oceľobetónový železničný most. Na mostnom objekte bude prebiehať kontinuálny monitoring počas nasledujúcich 5 rokov.

Návrh riešenia

Dilatačné škáry a posuny ložísk sa sledujú prostredníctvom presných dilatometrov. Na niekoľkých miestach sú na koľajniciach osadené odporové tenzometre. Celkovo je na moste inštalovaných 8 senzorických jednotiek Statotest, 16 tenzometrov, 11 dilatometrov a meteostanica.

Výhody riešenia

  • jednoduchá montáž a demontáž pomocou magnetov
  • veľmi nízke prevádzkové aj obstarávacie náklady
  • minimálna kabeláž
  • on-line dáta v grafoch prístupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • rýchle vyhodnotenie