zatazove skusky vytonsky mostDňa 20.11.2020 prebiehala statická a dynamická zaťažovacia skúšky dopravne dôležitého a veľmi medializovaného Výtonského mosta v Prahe. Meranie vykonávalo České vysoké učení technické v Prahe v spolupráci s ďalšími subjektami prostredníctvom viacerých technológií.

Návrh riešenia

Na moste sú dlhodobo inštalované 2 bezdrôtové senzorické jednotky Statotest s akcelerometrami na meranie zrýchlenia (g). Počas zaťažovacej skúšky bol na jeden oblúk mosta osadený súbor 10 senzorických jednotiek Statotest s veľmi presnými inklinometrami.

Výhody riešenia

  • rýchla montáž a demontáž pomocou magnetov
  • veľmi nízke prevádzkové náklady
  • online dáta v grafoch
  • rýchle vyhodnotenie nameraných dát